facebook
LinkedIn
twitter

Urban Goods
CASES
Grafisk facilitering
Grafisk facilitering

Ved Ung i Aarhus Grenåvej Øst udviklingsdag for deres lokale ungdomsskolekoordinatorer deltog Urban Goods som grafisk faciltatorer. Deltagerne fik et kursus i hvordan de selv kan bruge grafisk facilitering i deres daglige arbejde med unge og Urban Goods stod herefter for at lave grafisk referat af gruppens kreative udviklingsproces.

Natur/Kultur App
Natur/Kultur App

Ung i Aarhus Horsensvej arbejder på udviklingen af en natur- og kulturapp der skal skabe mere bevægelse blandt børn og unge. Som en vigtig del af udviklingen gennemføres en inddragelsesproces, hvor både børn, unge, forældre og personale fra de mange tilknyttede børne- og ungdomsinstitutioner deltager aktivt. Urban Goods har gennemført en forundersøgelse og tilrettelagt processen […]

Aarhus Ungekulturhus
Aarhus Ungekulturhus

Aarhus Kommune har afsat midler til et treårigt projekt, som skal lede frem mod etableringen af et permanent kulturhus for unge. Det treårige projekt skal bl.a. gennem ungeinvolverende projekter og aktiviteter bidrage til at kvalificere arbejdet med at etablere huset mht. målgruppe, indhold både de fysiske lokaler og konkrete aktiviteter. Som opstart på involveringen af […]

SSP Østjylland
SSP Østjylland

Som led i en kompetenceudvikling hos medarbejdere på tværs af kommunerne Norddjurs, Syddjurs, Odder, Favrskov, Samsø, Aarhus og Randers afholdt SSP Østjylland i samarbejde med Østjyllands Politi konferencen NEXT STEP med fokus på konstruktive bud på nutidens og fremtidens kriminalitetsforebyggelse. Urban//Goods faciliterede en kreativ proces som med rod i grafisk facilitering samlede op på deltagernes erfaringer fra dagens […]

Museum Jorn
Museum Jorn

URBAN//GOODS afholdt lego-workshop i Silkeborg med fokus på, hvordan man kan skabe den gode oplevelse på det kommende, nye Museum Jorn, som skal bygges ved søerne i Silkeborg. Workshopdeltagerne var repræsentanter fra Silkeborg Kommune, Silkeborg Kulturråd, Museum Jorn, Ejendomsfonden Museum Jorn og Silkeborg Colored by Jorn. Workshoppen blev brugt som startskuddet på flere dages lego-byggeri og idéudvikling for […]

and+
and+

and+ – center for arkitektur, ny teknologi og design sætter fokus på Aarhus’ nye bydel på havnen. I oktober 2013 fortæller 10 spots på de bynære havnearealer om det liv, som allerede finder sted i Aarhus Ø. Med app’en MIN HAVN kan man høre historier ved hvert af de ti spots på den 3,5 km […]

ULK – Underground Library Kolding
ULK - Underground Library Kolding

Under kælderen på Kolding Bibliotek gemmer sig et kreativ værksted for innovative sjæle i Kolding. I ULK – Underground Library Kolding kan du som bruger ikke blot finde information og viden, men selv være med til at skabe den. Stedet er under opbygning og skal fra 2014 fungerer som 100% brugerdrevet laboratorium for ny kreativ […]

UngiAarhus + Bryggeriforeningen
UngiAarhus + Bryggeriforeningen

I Aarhus Festuge 2013 byder UngiAarhus (Ungdomsskolerne i Aarhus) i samarbejde med Bryggeriforeningen indenfor i et svimlende univers af 50’er-diner-stemning kombineret med rockabilly og streetkultur. Projektet “Fri og på rulleskøjter” stiller en ramme til rådighed, hvor unge i alderen 14-18 år selv er med til at udtænke, forme og skabe et eventområde, som med aktiviteter […]

Tarm Skole
Tarm Skole

Sammen med Tarm Skole går vi proaktivt ind i udviklingen af morgendagens folkeskole ved at genoplive folket i folkeskolen. Tarm skole ønsker at skabe en ny skoleprofil, der giver internationalt udblik med rødderne solidt forankret i det lokale. Fra august 2014 lanceres to overordnede linjer på overbygningen (7-9 klasse): Innovation & Entreprenørskab og International udvikling Urban//Goods […]